Koken is Leuk! Online

Inleiding

Koken is Leuk! heeft inmiddels zijn weg gevonden bij veel zorginstellingen. Deze module voorziet in het praktisch trainen en coachen op de werkvloer van zorgondersteuners in het bereiden van een lekkere en gezonde maaltijd voor bewoners of patiënten. Aan bod komen aspecten als de schijf van vijf en het maken van een verantwoorde menucyclus, receptuur en warenkennis, hygiëne en voedselveiligheid, het creëren van een passende omgeving en het juist omgaan met bewoners. Maar vooral: hoe je iedere dag weer met voldoende variatie een lekkere en gezonde maaltijd op tafel zet in een gezellige, passende en stimulerende ambiance. Zodat iedereen zijn bordje leeg eet en ondervoeding zo ver weg mogelijk houdt.

Niveau MBO2

Inmiddels is Koken is Leuk! opgenomen in een geaccrediteerde MBO2 opleiding voor medewerker zorg & welzijn. Zodat, vanuit een slimme differentiatie tussen de verschillende functies, de zorgmedewerkers zich kunnen wijden aan hun kerntaken en eten en drinken de aandacht krijgen die bij hun grote belang past.

 

 

 

 

Nu ook online

Recent, door de coronacrisis, zijn met name bij verpleeghuizen veel medewerkers aan de slag gegaan als zorgondersteuners. Vaak missen deze medewerkers de benodigde professionele kennis over bijvoorbeeld gezonde en gevarieerde voeding, voedselveiligheid en hoe het risico op ondervoeding bij bijvoorbeeld bewoners met dementie kan worden verlaagd. Dit terwijl aandacht voor eten en drinken nu terecht als één van dé pijlers voor goede zorg is neergezet. Diverse recente persberichten tonen dat juist nu deze aandacht van nog groter belang is. En juist nu de urgentie hoog is lijkt het moeilijker dan ooit om de zorgondersteuners te helpen met een gedegen praktische en interactieve training.

Juist nu!

Care Culinair heeft een online versie van Koken is Leuk! ontwikkeld. In acht online workshops leert iedere medewerker alle aspecten die nodig zijn om een lekkere en gezonde maaltijd, verantwoord, met voldoende variatie in een gezellige, passende omgeving te serveren. Iedere workshop bestaat uit een inhoudelijke film waarin een specialist van Care Culinair praktisch uitleg geeft. Een vragenlijst sluit de workshop af, waarna de medewerker iedere keer een deelcertificaat behaalt. Nadat alle workshops met goed gevolg zijn doorlopen, bezit de medewerker de benodigde kennis en wordt het eindcertificaat feestelijk verstrekt. Aan de slag! De eerste organisaties hebben al enthousiast gereageerd en de eerste pilot loopt al. De link hieronder voert je naar een trailer die een idee geeft van de online workshop Koken is Leuk!

Nieuwsgierig?

Wilt u zorgondersteuners trainen of opleiden via de module Koken is Leuk?
Neem contact op

Recente projecten