Vivent

Vivent
Vivent

Over het project

Periode: 2016-2017
Klant:  Vivent Thuiszorg
Onderwerp:  optimalisatie voedingsmanagementsysteem

Voor Vivent Thuiszorg, locatie Mariaoord, heeft Care Culinair vooronderzoek verricht en op basis hiervan een verbeterplan voor voedingsmanagement ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Doel

Care Culinair is gevraagd om, op basis van vooronderzoek, een realisatieplan te ontwerpen om de maaltijden van Mariaoord te verbeteren. Dit project is uitzonderlijk, omdat de beloning van Care Culinair afhankelijk was gesteld van de prestatie: bij een lagere dan afgesproken prestatie, zou de betaling lager zijn dan afgesproken. Bij een hoger resultaat zou er sprake zijn van een premie.

Proces

Na de nulmeting is Care Culinair gestart met het implementeren van het verbeterplan. De knelpunten zijn zichtbaar gemaakt in de rapportage en door middel van coaching ‘on the job’ is een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. Hiermee worden veel kosten bespaard, terwijl de voedselkwaliteit omhoog gaat en de voedselverspilling wordt teruggedrongen. De resultaten worden geborgd dankzij een nieuwe eerste medewerker.

  • Optimalisatie inkoopproces
  • Analyse werkwijze medewerkers
  • Reduceren voedselverspilling
  • Borging resultaten
  • Coaching ‘on the job’

Resultaten & conclusie

Care Culinair heeft haar inschattingen waargemaakt en heeft de afgesproken prestatie behaald. Er is een besparing gerealiseerd op inkoopkosten, personeelskosten én de voedselverspilling is teruggedrongen. Dit project had een terugverdientijd van iets meer dan 3,5 maand. Een resultaat waar we erg trots op zijn!