SZR

SZR
SZR

Over het project

Periode: 2014-2015
Klant:  Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR)
Onderwerp:  optimalisatie voedingsmanagementsysteem

Voor Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) heeft Care Culinair vooronderzoek verricht en op basis daarvan een verbeterplan voor voedingsmanagement ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de organisatie.

Doel

Care Culinair is gevraagd een realisatieplan te maken om de maaltijd van SZR naar een hoger niveau te brengen. Er werd aangeven dat de maaltijdvoorziening van SZR binnen de regio bekend moest staan als een zeer gewaardeerde en smakelijke maaltijd. Daarnaast was het tegengaan van voedselverspilling met 20% een belangrijk doel.

Proces

Allereerst heeft Care Culinair verschillende gesprekken gevoerd over de beleving van de warme maaltijd. Daarnaast is, op basis van vooronderzoek, een gedegen verbeterplan en een praktisch plan van aanpak opgesteld.

  • Verbetering voedingsproces
  • Kwaliteit warme maaltijd
  • Variatie warme maaltijd
  • Implementeren kwaliteit en beleving
  • Reduceren voedselverspilling

Resultaten & conclusie

Bij SZR heeft Care Culinair een volledige optimalisatie doorgevoerd, inclusief een vooronderzoek, borging van kwaliteit en een hoog, jaarlijks terugkerend rendement mét een verhoging van de kwaliteit van maaltijden. De terugverdientijd van de investering van SZR was iets meer dan 5 maanden: een heel mooie score!