Reinier van Arkel

Reinier Van Arckel
Reinier van Arkel

Over het project

Periode: 2017
Klant:  Reinier van Arkel
Onderwerp:  implementatie voedingsmanagementsysteem

Zorginstelling Reinier van Arkel heeft Care Culinair gevraagd om voor woongroep Magnolia het voedingsmanagementsysteem te optimaliseren, naar aanleiding van de scan die is uitgevoerd medio 2016.

Doel

De voornaamste doelen binnen dit project waren: het terugdringen van verspilling tot beneden de 10%, het gehele maaltijdproces optimaliseren, het implementeren van richtlijnen voor o.a. voedselveiligheid en de visie op eten en drinken verder implementeren binnen de organisatie. In 2016 heeft Care Culinair een scan uitgevoerd en de bevindingen hieruit vormden de basis voor onze aanpak.

Proces

Care Culinair voerde het project uit in nauwe samenwerking met het gehele team van woongroep Magnolia, de teamleider voeding en de kwaliteitsmedewerker. Er was sprake van een gefaseerde aanpak in een periode van 20 weken, met ondersteuning van een Culinair Coach en een projectmanager.

  • Voedselveiligheid
  • Verspillingsmonitor
  • Creëren van draagvlak
  • Optimaliseren maaltijdproces
  • Borgen van kwaliteit

Resultaten

Het gehele maaltijdproces is onder de loep genomen en waar nodig bijgesteld: van inkoop tot aan het bereiden en gastvrij serveren van (h)eerlijke maaltijden. De maaltijden zijn opnieuw samengesteld, het bestelproces is geoptimaliseerd en de werkinstructies zijn vernieuwd. Care Culinair heeft daarnaast de personele bezetting kritisch bekeken en voorstellen gedaan die een aanzienlijke besparing opleveren.

Conclusie

De verspilling bij Magnolia is flink afgenomen dankzij de vernieuwde werkwijze en het aangescherpte besteladvies. Om de kwaliteit te kunnen borgen, is de ondersteuning van Care Culinair verspreid over een langere periode.