Cello

Cello
Cello

Over het project

Periode: 2017
Klant:  Cello (Smaakhelden)
Onderwerp:  kwaliteitsonderzoek maaltijden

Cello verzelfstandigt de maaltijdproductie onder de naam Smaakhelden. Er is binnen Cello veel discussie over de kwaliteit en de prijs van de maaltijden van Smaakhelden, maar objectieve feiten ontbreken. Aan Care Culinair de taak om de kwaliteit van de maaltijden van Smaakhelden te onderzoeken.

Doel

Care Culinair onderzocht de kwaliteit en voedingswaarde van de maaltijden van Smaakhelden, om zo de discussie binnen Cello te kunnen voorzien van een objectieve onderbouwing. Allereerst werd gekeken naar de kwaliteit van de maaltijden en daarna werd deze kwaliteit geanalyseerd in relatie tot de prijs die ervoor betaald wordt.

Proces

De kwaliteit van de maaltijden is beoordeeld op verschillende facetten. Allereerst is er een smaaktest gedaan, waarbij de maaltijden van Smaakhelden werden vergeleken met die van andere aanbieders. Daarnaast zijn de maaltijden getest en vergeleken op voedingswaarde en werd ook de speciale voeding geanalyseerd door onder andere een diëtist. Als laatste werd de prijs van Smaakhelden vergeleken met die van de andere geteste aanbieders.

  • Smaaktest
  • Voedingswaarde
  • Speciale voeding
  • Prijs

Resultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de maaltijden van Smaakhelden onvoldoende werden beoordeeld op smaak, maar in vergelijking met drie andere aanbieders kwam Smaakhelden toch op een tweede plaats. De voedingswaarde van de maaltijden van Smaakhelden scoort een dikke voldoende, terwijl de kwaliteit van de speciale voeding een stuk lager scoort. Daarnaast blijkt Smaakhelden, uit de vier vergeleken aanbieders, de duurste optie te zijn.

Conclusie

Cello heeft door het onderzoek van Care Culinair overzichtelijke en gedetailleerde informatie verkregen over de kwaliteit en prijs van de maaltijden van de eigen keuken (Smaakhelden) in vergelijking met drie gerenommeerde commerciële leveranciers van maaltijden.

Zij hebben daardoor inzicht in hun positie in de markt en hebben daarnaast handvatten gekregen om de kwaliteit van de maaltijden te kunnen verbeteren.