Archipel

Archipel
Archipel

Over het project

Periode: 2017
Klant:  Archipel
Onderwerp:  vooronderzoek voedingsmanagementsysteem

Zorggroep Archipel heeft besloten om de eigen productiekeuken te sluiten. Er is zorggedragen voor een onderbouwde visie op eten en drinken, die inhoudt dat er op de woongroepen zelf gekookt zal worden. Care Culinair onderzoekt wat ervoor nodig is om dit te laten slagen.

Doel

Archipel heeft Care Culinair gevraagd om, op basis van de inventarisatie, een realistische inschatting te maken van wat er nodig is om de nieuwe visie op eten en drinken binnen Archipel te kunnen realiseren. De resultaten worden besproken met het faciliteit management en met bouwzaken om de haalbaarheid te bepalen. Ten slotte wordt er gekeken naar het effectief inzetten van apparatuur.

Proces

Op alle afdelingen van de locaties van Archipel is geïnventariseerd wat zij denken nodig te hebben om de bewoners op locatie te voorzien van een warme maaltijd. Daarnaast is er een overzicht gemaakt van wat nodig is aan apparatuur op de afdelingskeukens en is medewerkers gevraagd om feedback. Care Culinair voerde gesprekken op 12 locaties van Zorggroep Archipel en inventariseerde de terugkoppelingen van medewerkers en locaties.

  • Inventarisatie keukens op 12 locaties
  • Gesprek met de teamleiders en management
  • Gesprek met bouwzaken
  • Uitwerken en bespreken bevindingen
  • Verslaglegging

Resultaten & conclusie

Care Culinair heeft alle locaties bezocht en de gesprekken gevoerd. Alle gegevens zijn uitgewerkt in een rapportage, waarin per locatie is uitgewerkt welke apparatuur gebruikt kan worden en welke aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden. Voor een aantal afdelingen is geadviseerd nog even te wachten met de investeringen totdat een aantal voorwaardelijke zaken duidelijk zijn geworden.